Daň z nemovitosti 2020

Pořídili jste si nemovitost v roce 2019? Letošní přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba podat nejpozději do pátku 31. ledna 2020, samotnou daň je pak nutné uhradit do 31. května 2020.

Koho se daň týká?

Přiznání podají zejména poplatníci, kteří v roce 2019 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podají dílčí daňové přiznání. 

Koho se povinnost podat daňové přiznání naopak netýká?

Povinnost podat daňové přiznání nemá poplatník, který podával daňové přiznání v uplynulých letech, a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Pokud jste tedy po nabytí nemovitosti podali daňové přiznání k dani z nemovitosti již dříve a zaplatili daň, tak jej už další roky podávat nemusíte. 

Jak podat daňové přiznání?

Vyplněné daňové přiznání odevzdáváte na finančním úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží.

Více informací naleznete zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/patek-31-ledna-je-posledni-den-pro-podani-priznani-k-dznv-10269

Samotný formulář Přiznání k dani z nemovitosti v PDF formátu je ke stažení zde: https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5450_16.pdf?202001131653

Návrh: Martin Realizace: Lewest.cz