prodej

Prodej, objekt občanské vybavenosti, Zlatá Koruna, užitná plocha 350 m2, výměra pozemku 10.449 m2

cena na dotaz

Poloha
Zlatá Koruna
Ukázat na mapě

Plocha
350 m2

1 / 16

Poloha a okolí

Interaktivní mapa

MHD

5 min

Obchod

5 min

Cyklostezka

3 min

Park

5 min

Les

10 min

Detaily nemovitosti

Poloha objektu

samota

Stav

před rekonstrukcí

Konstrukce

smíšená

Energetická úspora

G - Mimořádně nehospodárná

Vlastnosti

Parkovani

Parkování

Zahrada

Zahrada

wifi

Internet

Popis

REALDOMUS Vám ve výhradním zastoupení majitele zprostředkuje možnost koupě historického objektu - bývalé valchy v obci Zlatá Koruna, jejíž území je začleněna do evropsky významné lokality Blanský Les.

Stavba valchy se nachází v severní části sídla Zlatá Koruna v jihovýchodním nároží uceleného pozemkového souboru o výměře 10.449 m2, jehož severní hranici tvoří tok řeky Vltavy, východní hranice je vymezena vodním náhonem a z jižní strany se přimykají klášterní zahrady.

Stavební objekt se nachází ve vesnické památkové zóně Zlatá Koruna, není však evidován jako nemovitá kulturní památka. Z hlediska platné územně plánovací dokumentace je zastavěná plocha definovaná jako občanská vybavenost - veřejná infrastruktura. Při zohlednění všech regulativů (urbanistických, architektonických a krajinotvorných) lze objekt využít k pro veřejné, správní, kulturní, zdravotnické, sociální, sportovní, vzdělávací služby, zařízení pro tělovýchovu a sport, parkovací a odstavná stání, plochy ubytování, stravování a pod.

Pro tuto zcela výjimečnou nemovitost je zpracována a dotčenými orgány schválena studii revitalizace objektu, jejíž část je zahrnuta do inzertní informace. Při dodržení všech zásad (zjm. principu kontextuality) a respektování hodnot v zájmovém území, lze stávající objekt odstranit a nahradit novým stavebním záměrem.

Předmět prodeje je přístupný po obecní - účelové komunikaci, je napojen na zdroj elektrické energie a má povolení pro hydrogeologický vodní vrt. Likvidaci splaškových vod zajistí individuální čistící jednotka a dešťové vody jsou sváděny do vodního náhonu.

Podrobnější informace katastrální a technické, jakož i informace o způsobu prodeje Vám poskytne REALDOMUS.

Galerie

Domluvme si schůzku

a pojďme se bavit osobně

Mgr. Petr Wölfl

Telefon

603534444

Mám zájem o tuto nemovitost

Návrh: Martin Realizace: Lewest.cz