prodej

Prodej, pozemek pro výstavbu, 1.702 m2, Záryby

5 000 000 Kč

Poloha
Záryby
 

Plocha
1 702 m2

Detaily
nemovitosti

1 / 3

Detaily nemovitosti

Poloha objektu

okraj obce

Popis

REALDOMUS Vám v zastoupení vlastníka zprostředkuje prodej pozemků pro výstavbu v obci Záryby.

Zájmové pozemky se nachází na okraji obce v zastavěné části v průmyslové zóně. Dle platné územně plánovací dokumentace jsou pozemky definovány jako plocha s rozdílným způsobem využití SV – Plochy smíšené obytné - venkovské.

Hlavní využití těchto ploch definuje územní pláne obce takto:

- pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch

smíšených venkovských lze zahrnut pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a

nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území.

Přípustné využití je definováno takto:

- Rodinná pobytová rekreace;

- služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území;

Míra zastavitelnosti pozemků činí 30 %.

Galerie

Domluvme si schůzku

a pojďme se bavit osobně

Mgr. Richard Rolfes

Mám zájem o tuto nemovitost

Návrh: Martin Realizace: Lewest.cz